Saç Ekim Merkezi - Estetik Saç Ekimi


Kimlere Uygulanabilir?

* Yanıklara bağlı oluşan saç kayıpları
* Erkek tipi saç dökülmesi
* Kadın tipi saç dökülmesi
* Doğuştan bölgesel saç kayıpları
* Kaza ve ameliyat izleri (Baş yaralanması ve yüz germe operasyonu gibi)
* Geçirilmiş bir enfeksiyona bağlı bölgesel saç dökülmeleri
* Saçın aşırı gerilmesi sonucu oluşan dökülmeler (Traction alopesisi)
* Saçın ve kılların devamlı koparıldığı (trichotilomania) adı verilen psikolojik kökenli rahatsızlıklarda.
Saç kökü nakli yukarıdaki nedenlerden dolayı dökülmelerde güvenle uygulanabilmektedir. Sadece saçlı deriye yani kafaya değil kaş, bıyık, sakal gibi alanlara da saç kökü nakli yapılabilir.
Saç ekimi cerrahisine uygun adaylar, başının yan ve arka bölgelerinde yeterli miktarda saç olan kişilerdir. Bu kişilerde FUT ve FUE yöntemlerinin her ikisi de kullanılabilir. Saç ekimi operasyonun uygun bir diğer aday grubu ise göğüs, bacak vb. bölgelerde yeterli miktarta sağlıklı kıl olanlardır. Bu kişilerde kullanılan saç ekimi yöntemi FUE dir. Modern tekniklerin saç ekimi cerrahisinin geliştirmesi ile birçok erkek geçmişte saç nakli cerrahisine uygun aday değilken bugün uygun aday haline gelmiştir. Büyük graftların kullanımı ile oluşturulan doğal olmayan görüntüler yerlerini, küçük boyuttaki graftların kullanımı ile doğal görünümlere bırakmış ve gelişen yeni aletler ile birlikte her kişiye uygun doğal saç görünümünü gerçekleştirme olanağını sağlanmıştır.

Donor dominant (baskın verici) olarak adlandırılan başın yan ve arka bölgelerindeki ( vertex ) saçlar hayat boyu uzamaya devam eder ve dökülmezler. Bu saçların saçsız bölgeye nakledilmesi uzama veya dökülmeme yeteneklerini değiştirmez. Diğer bir tanımlama ile saç köklerinin dökülmesi veya dökülmemesi bulunduğu yerin özelliğine bağlı değil tamamen kendi genetik özelliğine bağlıdır. Donor dominansı veya baskın vericilik, saç naklindeki başarıyı sağlayan bilimsel temeldir.