Saç Ekim Merkezi - Estetik Saç Ekimi


FUE Yöntemi Nedir?

Bu teknik cerrahi bıçaklar(bistüri) kullanmaksızın saç foliküler ünitelerinin özel bir iğne ile çıkarılması esasına dayanır.1 mm lik özel iğneler ile cildin üst tabakası, kıl ortada kalacak şekilde kesilmekte ve yine özel aletlerle foliküler ünite, alttaki gevşek dokulardan hiçbirine zarar vermeden çıkarılmaktadır. Her bir foliküler ünite 2–4 saç ve kökünü kapsar. Bu işlemden önce folikül çıkarılacak bölgedeki saçlar 1–2 mm kalacak şekilde traşlanır. Hem verici hemde saç ekimi yapılacak alıcı bölgede sınırlı uyuşturma uygulandıktan sonra alınan tek tek foliküller saçsız alana transplante edilir.